Blog

Betonun Bakımı

beton-bakimi
Dökümü tamamlanan taze betonun su içeriği, çimentonun hidratasyonunu tamamlayabilmesi için yeterlidir. Ancak dökümün hemen arkasından başlamak üzere betonun yeterli dayanım ve dayanıklılığa erişinceye kadar geçen sürede gerekli olan nem ve sıcaklık durumlarını; değişik olumsuz etkilere karşı korumak gerekir. Betonun dayanım ve dayanıklılık özelliklerinin zamanla ve yüksek performansla sağlanması için gereken nem ve sıcaklık koşullarının oluşturulması yöntemlerine bakım (kür) diyebiliriz. Bakım işlemine, su kaybını (kurumayı) önlemek için beton dökümünün hemen arkasından başlanmalı ve en az 7 günlük basınç dayanımının oluştuğu güne kadar kesintisiz sürdürülmelidir.

Bu amaçla uygulanacak kür yöntemlerini;
Su püskürterek kür (Sulama)
Islak çuvallarla sararak kür
Örtü veya püskürtme membranı ile kür, olarak sayabiliriz.

1. Su Püskürterek Kür
Özelikle kolon, perde, döşeme, kiriş, düşey ve yatay yüzeylere, kurumaya engel olacak ve sürekli ıslaklık sağlayacak şekilde su püskürtmek suretiyle uygulanan kür yöntemidir. Yüzeyde sürekli ıslaklık hatta göllenme sağlanabilir. Kür, 18°C ve %100 bağıl nemdeki 7 günlük yaşa eşdeğer beton dayanımına ulaşıncaya kadar sürdürülür. Bu süre kullanılan çimento cinsine göre değişir. Ancak 14 günden az olmamalıdır. (Burada su püskürtme, özellikle ilk anlarda betona zarar vermeyecek, şerbetini götürmeyecek basınçlarda yapılmalıdır).

2. Islak Çuvallara Sararak Kür
En etkili ve güvenli bir kür metodudur. Beton yüzeylerinin güneş ve rüzgar etkisiyle ani olarak kurumasını engeller. Bu metodda hava ile temas eden bütün yüzeyler çuval veya benzeri su emen ve tutan bir malzeme ile örtülür. Örtü kür başlangıcı olan dökümün hemen arkasından başlayarak kurumasına fırsat vermeden sürekli ıslatılır. Kür süresi, 18 °C ve % 100 bağıl nemdeki 7 günlük yaşa eşdeğer basınç dayanımına ulaşıncaya kadar geçen süre olmalıdır. Bu süre portland çimentosu kullanılması durumunda yaklaşık 14 gün’dür.

3. Örtü veya Püskürtme Membranı ile Kür
Özellikle küçük boyutlu yapı elemanları geçirimsiz plastik örtülerle sarılarak korunurlar. Bu şekilde betonun ani su kaybı engellenir. Ayrıca hava ile temas eden yüzeylere püskürtme yoluyla membran oluşturan kür malzemeleri ile de kür uygulanabilir. Püskürtme membranı sıkıştırmanın ardından 3 – 7 saat sonra uygulanabilir.
Beton ayrıca yeterli dayanım ve dayanıklılığa ulaşıncaya kadar bazı fiziksel ve kimyasal etkilere karşı da korunmalıdır.

Bu etkiler;
Titreşim ve sarsıntılar,
Darbe, ağır yük, araç trafiği,
Hareketli sular,
Sağanak yağmur,
Şiddetli rüzgar,
Aşırı soğuk, don,
Aşırı sıcaklık yükselmesi,
Zemin, su ve havadan gelebilecek zararlı kimyasal etkiler,
Diğer mekanik etkilerdir.
Özellikle erken yaşlarda betondaki buharlaşmanın sonucunda meydana gelen su kaybı hidratasyonu olumsuz olarak etkilemekle kalmaz, rötre çatlaklarına da neden olabilir. Buharlaşma ve bunun sonucunda oluşacak su kaybı hava sıcaklığı, bağıl nem, beton sıcaklığı ve rüzgar hızına bağlı olarak değişebilir.

Beton dökümü için anormal hava koşulu sayılan sıcak ve soğuk havalarda başka bazı önlemlerin alınması şarttır. Önlem alınmadığı takdirde her iki hava koşulları da betonun dayanım ve dayanıklılık özelliklerini çok ciddi derecede olumsuz olarak etkiler.

Bu gönderiyi paylaş