Blog

Soğuk Havalarda Beton Dökümü

Beton dökümü sırasında ortalama hava sıcaklığının ardarda üç gün süre ile +5 °C’nin altında olduğu durum döküm için soğuk hava koşullarını oluşturur. Soğuk havalarda sıcaklığın azalmasıyla çimentonun hidratasyonu yavaşlar. Yavaşlayan hidratasyon betonun dayanım kazanma hızını da azaltır. Kalıp sökme süreleri uzar. Taze betonun özellikle prizi esnasındaki donma çok tehlikeli tahribatlar yapabilir. Türk Standartları bununla ilgili olarak bazı sıcaklık sınırlandırmaları getirmiştir (Örneğin, En Büyük Agrega Tane Büyüklüğü 31,5 mm olan bir betonun -1°C ~ 5 °C arasındaki hava sıcaklığında taze beton karışım...

Sıcak Havalarda Beton Dökümü

Beton dökümü sırasında ortalama hava sıcaklığının ardarda üç gün süre ile +30°C’nin üstünde olduğu durum döküm için sıcak hava koşullarını oluşturur. Yüksek hava sıcaklığı, hidratasyonu hızlandırmasına, kıvam kaybının artmasına, karışım suyu ihtiyacının artmasına, dayanım ve dayanıklılığın düşmesine ve buharlaşmanın artması ile büyük hacim değişikliklerine neden olduğundan, bu olayların olumsuz etkilerine karşı uygun önlemler alınmalıdır. Aşırı sıcak, kuru ve rüzgarlı havalar önlem alınmadığı takdirde beton için çok olumsuz sonuçlar doğurur. Bu ortamların sonucunda oluşan ani ve yüksek buharlaşma yüzeylerde büzülmelere ve çatlamalara...

Betonun Bakımı

Dökümü tamamlanan taze betonun su içeriği, çimentonun hidratasyonunu tamamlayabilmesi için yeterlidir. Ancak dökümün hemen arkasından başlamak üzere betonun yeterli dayanım ve dayanıklılığa erişinceye kadar geçen sürede gerekli olan nem ve sıcaklık durumlarını; değişik olumsuz etkilere karşı korumak gerekir. Betonun dayanım ve dayanıklılık özelliklerinin zamanla ve yüksek performansla sağlanması için gereken nem ve sıcaklık koşullarının oluşturulması yöntemlerine bakım (kür) diyebiliriz. Bakım işlemine, su kaybını (kurumayı) önlemek için beton dökümünün hemen arkasından başlanmalı ve en az 7 günlük basınç dayanımının oluştuğu...

Hazır Beton Dökümü

Hazır Beton dökümü, üreticinin betonu trasmikser oluğunun ağzında veya pompa ucunda kullanıcıya teslim ettiği andan itibaren kalıbına iletilerek yerleştirme, sıkıştırma ve mastarlama işlemleridir. İmalatçının betonu transmikser oluğunun ağzında veya pompa ucunda kullanıcıya teslim ettiği andan itibaren sorumluluğu biter bundan sonra uygulanacak bütün işlemler kullanıcı sorumluluğundadır. Beton dökümünden önce dikkat edilmesi gereken hususlar; Döküm yerinin çevresinde, hazır beton ekipmanlarının çalışmasını engelleyecek araç, demir ve kum yığınları, elektrik ve telefon telleri vb. gibi unsurlar için önlem alınmalı ve rahat bir çalışma ortamı sağlanmalıdır....

Hazır Beton

Beton dökümü sırasında ortalama hava sıcaklığının ardarda üç gün süre ile +30°C’nin üstünde olduğu durum döküm için sıcak hava koşullarını oluşturur. Yüksek hava sıcaklığı, hidratasyonu hızlandırmasına, kıvam kaybının artmasına, karışım suyu ihtiyacının artmasına, dayanım ve dayanıklılığın düşmesine ve buharlaşmanın artması ile büyük hacim değişikliklerine neden olduğundan, bu olayların olumsuz etkilerine karşı uygun önlemler alınmalıdır. Aşırı sıcak, kuru ve rüzgarlı havalar önlem alınmadığı takdirde beton için çok olumsuz sonuçlar doğurur. Bu ortamların sonucunda oluşan ani ve yüksek buharlaşma yüzeylerde büzülmelere ve çatlamalara...

Torba Çimento Kullanımı

Torba çimento kullanırken dikkat edilecek hususları kısaca açıklamaya çalıştık. Torba çimento kullanırken dikkat edilecek hususlar; Rutubetten koruyun, 10 torbadan fazla üst üste istiflemeyin, Üç aydan fazla stoklamayın, Türk standartları esaslarına göre kullanın, Malzemeyi dikkatli bir şekilde yükleyin ve boşaltın, Taşıma sırasında zayiyatı önleyin, Torbaları kenarlarından tutmayın, iki elinizle altından kavrayarak kaldırın, Torbaları yere sürümeyin, düzgün ve dikkatli bir şekilde taşıyın, Torbaları araba veya kasalardan sarkıtmayın, Kenar ve köşeleri üzerinden torbaları yuvarlamayın ve düşürmeyin, Her torbayı kaldırırken inceleyin, yırtık veya delik varsa bu kısmını üste getirerek taşıyın, Yükleme ve stoklama yapacağınız yerin düzgün...

Çimento Üretim Aşamaları

Çimento üretim teknolojisi beş ana kısımdan oluşmaktadır. Hammadde Hazırlama, Farin Öğütme, Pişirme, Çimento Üretimi, Paketleme Hammadde Hazırlama Çimentonun ana hammaddeleri kireçtaşı ve kildir. Çimento ve çimentonun ara maddesi olan klinker üretiminde demir cevheri, boksit, kum v.b. yardımcı malzemeler de ilaveten kullanılmaktadır. Bu malzemeler doğal olarak bulunduğu ortamdan ocak işletmesi yöntemiyle alınır. Bu malzemeler fabrika sahasında stoklanma, ön karıştırma ve çeşitli kırma işlemlerine tabi tutularak malzeme boyutu küçültülür.Farin Öğütme Belirli kimyasal kompozisyona sahip kalker, kil, demir cevheri, v.b. gibi malzeme öğütülerek ince...

Çimentonun Tarihçesi

Günümüzde kullanılan çimento kelimesi Latince‘de anlamı yontulmuş taş olan "caementum" kelimesinden türemiştir. Ateşin bulunmasından itibaren kireç ve alçı gibi malzemeler bağlayıcı malzemeler olarak kullanılmış olmasına rağmen ilk betonarme yapı 1852 yılında yapılmıştır. Eski Yunanlılar ve Romalılar kireç ve puzolan karışımlarının hidrolik özelliklerini fark etmişlerdir. Bağlayıcı malzemelerin kalitesi ve kullanımı konusunda gelişmeler 18.yy.da gerçekleşmiştir. 1750 yılında İngiltere’de bulunan Eddystone Deniz Feneri binasının yapımını üstlenen John Smeaton kirecin kimyasal özelliklerini anlayan ilk kişi olarak bilinmektedir. Daha sonraki gelişme ise "Roman Cement"(Roma Çimentosu),...

Çimento Nedir?

Portland Çimentosu klinkerinin bir miktar alçı taşı ve çimento tipine bağlı olarak uygun oranda katkı maddeleri ile birlikte öğütülmesi sonucu elde edilen malzeme çimentodur. Çimentonun, agrega ve su ile uygun oranda harmanlanıp karıştırıldığında, yeterli süre işlenebilirliğini muhafaza etmesi ve belirlenmiş periyotlarda belirli dayanım seviyelerine ulaşması ve uzun süre hacim sabitliği göstermesi gerekir. TS EN 197-1 standardında çimentonun tanımı, "Çimento su ile karıştırıldığında hidratasyon reaksiyonları ve prosesler nedeniyle priz alan ve sertleşen bir hamur (pasta) oluşturan ve sertleşme sonrası suyun altında...